Contact us now
+31 6 44 36 97 81

Wie en wat is GDGmc?

Wie en wat is GDGmc?

GDGmc is een management- en consultancy-bureau met als basis, de kennis en vele jaren ervaring in project management en in een R&D omgeving. Dit alles specifiek gericht op de ontwikkeling en bouw van speciaalmachines voor zowel de food alswel de non-food. Deze ervaringen zijn o.a. opgedaan bij EBM/VMI in een ruim 30-jarig dienst verband.

Wat doet GDGmc?

Naar de mening van GDGmc zijn het niet de lange verhalen of mooie uitgebreide rapporten die tot resultaten leiden. Een concreet advies, waarin direct uitvoerbare aanbevelingen worden gegeven, creëert een oplossing waar U als bedrijf profijt van heeft.

Aangedragen oplossingen kunnen, gebaseerd op de vele jaren ervaring als projectmanager, door GDGmc gemanaged worden. Hierdoor is advies en uitvoering gewaarborgd, al blijft het altijd mogelijk de resultaten van het consult zelf te implementeren. GDGmc kan dan op de achtergrond nog feedback geven om een maximaal resultaat te bereiken.

GDGmc is breed georiënteerd en flexibel in het creëren van oplossingen of het geven van steekhoudende adviezen.

De terreinen waarop GDGmc zich op concentreert zijn:

  • Productiebedrijven in de food en non-food
  • Machinefabrieken
  • Ingenieursbureaus

Om te realiseren dat kennis van de betreffende klanten gewaarborgd blijft, is GDGmc graag bereid een wederzijdse geheimhouding verklaring (NDA) te tekenen. Dit kan resulteren in een bepaalde exclusiviteit voor de betreffende klant of branche.