Contact us now
+31 6 44 36 97 81

Productiebedrijven

Productiebedrijven in de food en non-food:

Om een productieproces te kunnen optimaliseren of kosten te reduceren is het noodzakelijk de totale kosten in beeld te brengen. Daarvoor is het bepalen van de “Cost of ownership” van de toegepaste productiemethodes en -middelen een voorwaarde.

“Cost of ownership” = totale kostenplaatje van b.v. een productielijn, inclusief operator kosten, afschrijving, energieverbruik en onderhoud.

Dit is een actie die in gezamenlijkheid moet worden uitgevoerd, gebaseerd op de bij U aanwezige data en werkmethodes. Door gebruik te maken van een rekentool in Excel kan met de diverse kosten worden gespeeld om tot minimale kosten (maximale winst) te komen.

  • GDGmc kan adviseren hoe de productiekosten te verlagen. (dit kan zijn directe productiekosten en/of productie output per tijdseenheid).
  • GDGmc kan adviseren in het verbeteren van methodes en middelen.
  • Nieuwe productietechnieken introduceren. (b.v. uit andere branches).
  • Het adviseren bij aankoop nieuwe productiemiddelen. (specificatie opstellen en aanbevelingen doen). Gezamenlijk toeleveranciers bezoeken, offertes beoordelen en adviseren bij de uiteindelijke keuze. Ook het assisteren bij de externe- en interne-afnames van de nieuwe productiemiddelen hoort tot de mogelijkheden. Er is veel expertise bij GDGmc aanwezig om afnames goed te laten verlopen en daardoor de opstart van de nieuwe productiemiddelen, met een zo min mogelijke impact op de lopende productie, kan plaats vinden. Dit is een uitermate belangrijk punt, daar hier vaak onvoorziene en mogelijk hoge kosten mee gemoeid zijn. Als de opstart langer duurt dan gepland of dat een kwaliteit- of kwantiteit-probleem ontstaat zijn de kosten vaak moeilijk in te schatten. Denk b.v. ook aan leveringcontracten die niet gerealiseerd kunnen worden.